Unisquid omfamnar hela världen – Allt om företagande 1/11

Ytterligare en artikel om Unisquid Real Progress och idén bakom denna utvecklingsmodell. Artikeln är skriven av Robert Palotas och går att läsa här nedan eller på Allt om företagande.

”Jag träffar Lars-Eric Gustafson från Örebro som berättar lite om sitt företagande. Just nu befinner han sig mitt inne i byggandet av sitt företag och lägger sitt mesta fokus på affärsutveckling.

- Hur kommer det sig att du valt att bli egen företagare, frågar jag?

- Det är en dröm sedan länge att få ha något eget. Den ljuva känslan när man äger ett eget koncept som man själv utvecklat. Den känslan fyller mig med tillfredsställelse.

stigmatoteuthis_hoyleiLars-Eric, som tidigare har erfarenheter av både rekrytering och personbedömning, har alltid varit intresserad av människans sätt att tänka, lösa problem, fatta beslut och lära sig. Det är runt detta gedigna intresse han nu bygger sin affärsidé och utvecklat en modell som heter Unisquid Real Progress.

- Att äga konceptet, och få möjligheten att skapa nytt och ständigt utveckla – det är min passion, säger Lars-Eric med stolt röst.

 

På min fråga om vad är passion ger han mig ett mycket minnesvärt svar:

- Passion är något man bara gör av farten när man vaknar, och något man längtar efter när man somnar.

Det bästa med att vara egen företagare enligt Lars-Eric är att man få rå om sig själv. Det egna företagandet ger mycket spänning, ett visst mått av frihet och en massa möjligheter att möta människor.

Det som krävs för att lyckas med företagandet är en bra och realistisk bild av efterfrågan på din produkt eller tjänst. Satsa, men satsa på rätt sätt och visa upp en tydlig profil.

- Vad är det unika i din modell, undrar jag?

- Att skapa sammanhang utifrån kaos, svarar Lars-Eric snabbt, kaos och osäkerhet. Folk ställs inför svåra beslutssituationer och då är det bra att kunna synliggöra allt och förklara samband. När folk tänker klarare fattar de bättre beslut. Min modell bygger på ett visualiseringsspråk.

Om man vill hjälpa Lars-Eric till fler affärer kan man lyssna efter vad som är trassligt, vad som bekymrar dig osv. Hans verktyg kan hjälpa dig lösa problemet.

Reaktionerna på Unisquid Real Progress har varit överraskat positiva och klienter har blivit förvånade över hur enkelt det varit att lösa allehanda problem med denna modell. Definitivt värt att testa.

Lars-Erics närmaste utmaning är att “knyta ihop säcken”, starta ett samarbete med någon kollega så att Unisquid Real Progress kan ingå i ett större sammanhang som ett verktyg av flera. Målet gäller ju att utveckla chefer och medarbetare med en solklar affärsidé: “Unisquid Real Progress skapar värdefulla sammanhang för företag och individer så att de kan utveckla och utvecklas.”

Företaget är stationerat i Örebro men satsar på den svenska marknaden med digitala hjälpmedel och olika applikationer.

Lars-Eric delar gärna med sig av tre tips när det gäller samarbete:

1) Ha en avslappnad inställning och var prestigelös när du skall hitta din samarbetspartner.

2) Se till att ni tidigt är väldigt tydliga med era förväntningar på samarbetet och att ni verkligen är på samma spelplan.

3) Skriv avtal!

Avslutningsvis så är jag nyfiken på var namnet Unisquid kommer ifrån?

- “Uni” står för ”universal” och ”squiden”, berättar Lars-Eric, det är bläckfisken och det är mitt djur det. Ett djur som lägger ut alla sina armar och omfamnar världen, skapar och expanderar. Tar in mycket samtidigt och det ger en fin personlig känsla.”