Tjänster

Tjänster

Bygga din squid

Vi erbjuder tjänsten Bygga din squid främst för enskilda ledare med utgångspunkt från utvecklingsmodellen Unisquid Real Progress.

Det går till så att vi har ett inledande samtal där uppdraget definieras. Vi etablerar tillsammans en visuell grundkarta för ert ansvarsområde och för ett resonemang kring denna grundkarta med målet att successivt utveckla denna.

Vi tar ett uppföljande möte där vi följer upp nya funderingar som dykt upp kring den visuella kartan för att avsluta med att utvärdera om vi uppnått målsättningen.

All information som kommer fram under dessa sessioner är strikt konfidentiell.

Målet är att lägga grunden till ett eget visuellt ledningssystem.

Etablera ett ledningssystem

Vi bygger tillsammans med dig som ledare eller er som team ett unikt ledningssystem för utveckling och ständigt lärande för dig personligen, för teamet eller för en hel verksamhet med utgångspunkt från utvecklingsmodellen Unisquid Real Progress.

Kontakta Lars-Eric Gustafson på lars-eric@unisquid.com för mer information.