Om UniSquid

Om UniSquid

Unisquid kan utläsas Universal Squid, en liten och kvick bläckfisk som omfamnar sitt liv och sin omgivning.

De visuella kartor vi tar fram i mötet med en klient breder ut sig precis som ”squiden” sträcker ut sin armar.

Lars-Eric Gustafson har ägnat år av studier i ämnet som omfattar människans tänkande, informationshantering och relation till sin omgivning. Utveckling och lärande har varit fokusområden. Det visuella uttrycket ger en styrka i allt arbete med kartläggning, förändring och utveckling. För att kunna utveckla och utvecklas krävs synliggörande som i sin tur främjar medvetandegörande. Metodansatsen sammanfattas i Unisquid Progress Framework.

Unisquid Progress Framework erbjuder en modell för att:

  • Skapa sammanhang där det råder kaos.
  • Samordna olika viljor i en organisation i en demokratianda med delaktighet.
  • Främja effektiv kommunikation kring komplexa frågor.

 

handslag