Jag behöver er hjälp!

Jag håller på att utveckla mitt koncept UniSquid Real Progress som handlar om att ge individer och organisationer verktyg att utveckla och utvecklas genom visualiseringsmetoder.

Nu behöver jag er hjälp att hitta frågeställningar, outforskade idéer, problemställningar och utmaningar ni står inför som vi tillsammans kan synliggöra och bygga värdefulla sammanhang av.

Jag är redan nu på gång med ett par klienter men behöver definitivt mer input. Konsultationen är kostnadsfri. Skicka lite bakgrundsfakta till lars-eric@unisquid.com så tar jag kontakt för att hitta en tid för konsultation via Skype.

Häng med på en resa från en känsla av kaos till en känsla av sammanhang.

Bästa hälsningar

Lars-Eric Gustafson