Unisquid omfamnar hela världen – Allt om företagande 1/11

Ytterligare en artikel om Unisquid Real Progress och idén bakom denna utvecklingsmodell. Artikeln är skriven av Robert Palotas och går att läsa här nedan eller på Allt om företagande.

”Jag träffar Lars-Eric Gustafson från Örebro som berättar lite om sitt företagande. Just nu befinner han sig mitt inne i byggandet av sitt företag och lägger sitt mesta fokus på affärsutveckling.

- Hur kommer det sig att du valt att bli egen företagare, frågar jag?

- Det är en dröm sedan länge att få ha något eget. Den ljuva känslan när man äger ett eget koncept som man själv utvecklat. Den känslan fyller mig med tillfredsställelse.

stigmatoteuthis_hoyleiLars-Eric, som tidigare har erfarenheter av både rekrytering och personbedömning, har alltid varit intresserad av människans sätt att tänka, lösa problem, fatta beslut och lära sig. Det är runt detta gedigna intresse han nu bygger sin affärsidé och utvecklat en modell som heter Unisquid Real Progress.

- Att äga konceptet, och få möjligheten att skapa nytt och ständigt utveckla – det är min passion, säger Lars-Eric med stolt röst.

 

På min fråga om vad är passion ger han mig ett mycket minnesvärt svar:

- Passion är något man bara gör av farten när man vaknar, och något man längtar efter när man somnar.

Det bästa med att vara egen företagare enligt Lars-Eric är att man få rå om sig själv. Det egna företagandet ger mycket spänning, ett visst mått av frihet och en massa möjligheter att möta människor.

Det som krävs för att lyckas med företagandet är en bra och realistisk bild av efterfrågan på din produkt eller tjänst. Satsa, men satsa på rätt sätt och visa upp en tydlig profil.

- Vad är det unika i din modell, undrar jag?

- Att skapa sammanhang utifrån kaos, svarar Lars-Eric snabbt, kaos och osäkerhet. Folk ställs inför svåra beslutssituationer och då är det bra att kunna synliggöra allt och förklara samband. När folk tänker klarare fattar de bättre beslut. Min modell bygger på ett visualiseringsspråk.

Om man vill hjälpa Lars-Eric till fler affärer kan man lyssna efter vad som är trassligt, vad som bekymrar dig osv. Hans verktyg kan hjälpa dig lösa problemet.

Reaktionerna på Unisquid Real Progress har varit överraskat positiva och klienter har blivit förvånade över hur enkelt det varit att lösa allehanda problem med denna modell. Definitivt värt att testa.

Lars-Erics närmaste utmaning är att “knyta ihop säcken”, starta ett samarbete med någon kollega så att Unisquid Real Progress kan ingå i ett större sammanhang som ett verktyg av flera. Målet gäller ju att utveckla chefer och medarbetare med en solklar affärsidé: “Unisquid Real Progress skapar värdefulla sammanhang för företag och individer så att de kan utveckla och utvecklas.”

Företaget är stationerat i Örebro men satsar på den svenska marknaden med digitala hjälpmedel och olika applikationer.

Lars-Eric delar gärna med sig av tre tips när det gäller samarbete:

1) Ha en avslappnad inställning och var prestigelös när du skall hitta din samarbetspartner.

2) Se till att ni tidigt är väldigt tydliga med era förväntningar på samarbetet och att ni verkligen är på samma spelplan.

3) Skriv avtal!

Avslutningsvis så är jag nyfiken på var namnet Unisquid kommer ifrån?

- “Uni” står för ”universal” och ”squiden”, berättar Lars-Eric, det är bläckfisken och det är mitt djur det. Ett djur som lägger ut alla sina armar och omfamnar världen, skapar och expanderar. Tar in mycket samtidigt och det ger en fin personlig känsla.”

Att synliggöra vårt tänkande – Allt om företagande 20/10

I en serie artiklar kommer UniSquid Real Progress och idén bakom denna att avhandlas. Den första artikeln skriven av Malou Thorman går att läsa här nedan eller på Allt om företagande.

tänkande tjej”Lars-Eric Gustafson har utvecklat modellen UniSquid Real Progress som är en modell för att synliggöra vårt tänkande och vår uppfattning om verkligheten med hjälp av ett visuellt språk som bygger på symboler med olika färger som binds samman och bildar en visuell karta.
-Ibland kan man behöva hjälp med att bena ut ett problem eller bli bättre på att kommunicera och förklara saker. Här känner vi säkert igen oss både i yrkesrollen och i det privata, säger Lars-Eric.

När jag pratar med Lars-Eric blir jag både nyfiken och intresserad hur man omvandlar en tankeprocess till bilder för att underlätta förståelse. Enligt Lars-Eric skapar bilderna – eller kartorna som han hellre kallar det – en medvetenhet hur och varför man tänker som man gör.

Lars-Eric är systemvetare och har jobbat med IT och IT-relaterade frågor i mer än 20 år.
-Trots min bakgrund har jag alltid tänkt i bilder för att bygga strukturer, underlätta min förståelse och för att komma ihåg saker. Bilden har alltid varit viktig för mig och bilder väcker funderingar till liv, som kan öppna upp för samtal och som gör att vi ser saker ur olika perspektiv. För att bli övertygade behöver vi ibland den visuella upplevelsen. Ofta kommer det Aha-ögonblick när vi blir medvetna och ser vårt eget tankeförlopp framför oss.

Han har sedan lång tid intresserat sig för kommunikation och att kommunicera med andra människor är en av hans drivkrafter.
-Kommunikation är en naturlig del av vardagen och alla tänker vi olika och det uppstår lätt missförstånd. Vi är oense i ord och ense i sak. Vi utgår från olika definitioner och har olika värderingar och förutfattade meningar.

I exempelvis en ledningsgrupp eller en projektgrupp där man försöker nå samstämmighet runt mål, visioner och planer är det oerhört viktigt att man förstår varandra – och sig själv. Att ta del av UniSquid Real Progress innebär att man får en bild av hur det egna tänkandet ser ut och vilka utgångspunkter man har för sitt eget tänkande.
-Har man inte koll på sitt eget tänkande och sina grundvärderingar är det lätt att man sätter upp hinder för att nå framgång.

Produkten är unik i sitt slag och responsen har varit mycket positiv.
-Mina klienter har uttryckt att de ser saker klarare och tydligare och att de är förvånade hur enkelt det var att ta fram en visuell karta.

Det är en coachande process och den lämpar sig lika bra på en grupp som en enskild person. I en grupp kan man skapa en gemensam karta även om uppfattningarna ”spretar” mellan olika personer och att det kan saknas tydlighet.
-Det är inte alltid som tänkandet är glasklart även om man från början tror det. Vi har alla olika sätt att kommunicera på och det är viktigt att vi blir medvetna om detta när vi befinner oss i en samarbetssituation.

-Jag vet att jag kan bli mångordig och detta gör att jag kan verka otydlig. Jag tycker om att prata medan jag tänker och jag skapar ”kärnan” i det jag vill säga genom att använda mig av orden. För många innebär det att de tappar bort vad jag vill ha sagt och därför är det viktigt för mig att vara medveten om detta så jag kan förändra mitt sätt att uttrycka mig. Andra kan vara väldigt fåordiga och kommer snabbt till kärnan efter långt tänkande, avslutar Lars-Eric.

Lars-Erics tips på hur man kan förhålla sig till problem är;

1.Undvik att bestraffa dig själv.

2.Titta på problemet ur perspektivet möjligheter. Ett problem är en möjlighet till utveckling.

3.Upplevelsen av problemet är nästan alltid ett större problem än problemet i sig.”

Jag behöver er hjälp!

Jag håller på att utveckla mitt koncept UniSquid Real Progress som handlar om att ge individer och organisationer verktyg att utveckla och utvecklas genom visualiseringsmetoder.

Nu behöver jag er hjälp att hitta frågeställningar, outforskade idéer, problemställningar och utmaningar ni står inför som vi tillsammans kan synliggöra och bygga värdefulla sammanhang av.

Jag är redan nu på gång med ett par klienter men behöver definitivt mer input. Konsultationen är kostnadsfri. Skicka lite bakgrundsfakta till lars-eric@unisquid.com så tar jag kontakt för att hitta en tid för konsultation via Skype.

Häng med på en resa från en känsla av kaos till en känsla av sammanhang.

Bästa hälsningar

Lars-Eric Gustafson

 

Historien om bläckfisken

När vi hade syslöjd på mellanstadiet (någon gång på 70-talet) så var den första praktiska utmaningen att sy en gympapåse. På denna gympapåse skulle en tygfigur fästas med några symaskinsstygn. Jag valde att klippa till en bläckfisk utifrån att jag gillade att den tog plats och hade stor räckvidd.

Många år sedan berättade jag denna historia på mitt dåvarande jobb varvid min kollega utbrast att det var klart att du skulle välja en bläckfisk eftersom du vill ”vara med överallt”.

Temat för UniSquid Real Progress är att täcka större delen av människans sätt att anta saker, sätta upp mål, planera, motivera och uppfatta orsak-verkan. Vi vill ”vara med överallt” inom området kartläggning, förändring och utveckling av människor och organisationer med hjälp av visuell processledning.

Dessutom är det så att de visuella avtryck som tas fram med hjälpa av metodiken kallas Squidar då de kan liknas vid bläckfiskar med en mängd armar.

Lars-Eric Gustafson

Nu öppnar vi vår webbplats!

Välkommen att besöka www.unisquid.com! Här kommer metodfrågor och andra aktuella frågeställningar att lyftas. Temat kommer att variera men röra sig inom området skapa sammanhang i ett kaos genom att kartlägga, förändra och utveckla med hjälp av visuell processledning.

Ni är alltid välkomna att kontakta mig. Jag vill gärna höra om egna case där ni upplevt en form av kaos som påverkat situationen negativt eller ett projekt som inte kommer loss därför att det är svårt att samordna tänkandet.

Lars-Eric Gustafson