Att synliggöra vårt tänkande – Allt om företagande 20/10

I en serie artiklar kommer UniSquid Real Progress och idén bakom denna att avhandlas. Den första artikeln skriven av Malou Thorman går att läsa här nedan eller på Allt om företagande.

tänkande tjej”Lars-Eric Gustafson har utvecklat modellen UniSquid Real Progress som är en modell för att synliggöra vårt tänkande och vår uppfattning om verkligheten med hjälp av ett visuellt språk som bygger på symboler med olika färger som binds samman och bildar en visuell karta.
-Ibland kan man behöva hjälp med att bena ut ett problem eller bli bättre på att kommunicera och förklara saker. Här känner vi säkert igen oss både i yrkesrollen och i det privata, säger Lars-Eric.

När jag pratar med Lars-Eric blir jag både nyfiken och intresserad hur man omvandlar en tankeprocess till bilder för att underlätta förståelse. Enligt Lars-Eric skapar bilderna – eller kartorna som han hellre kallar det – en medvetenhet hur och varför man tänker som man gör.

Lars-Eric är systemvetare och har jobbat med IT och IT-relaterade frågor i mer än 20 år.
-Trots min bakgrund har jag alltid tänkt i bilder för att bygga strukturer, underlätta min förståelse och för att komma ihåg saker. Bilden har alltid varit viktig för mig och bilder väcker funderingar till liv, som kan öppna upp för samtal och som gör att vi ser saker ur olika perspektiv. För att bli övertygade behöver vi ibland den visuella upplevelsen. Ofta kommer det Aha-ögonblick när vi blir medvetna och ser vårt eget tankeförlopp framför oss.

Han har sedan lång tid intresserat sig för kommunikation och att kommunicera med andra människor är en av hans drivkrafter.
-Kommunikation är en naturlig del av vardagen och alla tänker vi olika och det uppstår lätt missförstånd. Vi är oense i ord och ense i sak. Vi utgår från olika definitioner och har olika värderingar och förutfattade meningar.

I exempelvis en ledningsgrupp eller en projektgrupp där man försöker nå samstämmighet runt mål, visioner och planer är det oerhört viktigt att man förstår varandra – och sig själv. Att ta del av UniSquid Real Progress innebär att man får en bild av hur det egna tänkandet ser ut och vilka utgångspunkter man har för sitt eget tänkande.
-Har man inte koll på sitt eget tänkande och sina grundvärderingar är det lätt att man sätter upp hinder för att nå framgång.

Produkten är unik i sitt slag och responsen har varit mycket positiv.
-Mina klienter har uttryckt att de ser saker klarare och tydligare och att de är förvånade hur enkelt det var att ta fram en visuell karta.

Det är en coachande process och den lämpar sig lika bra på en grupp som en enskild person. I en grupp kan man skapa en gemensam karta även om uppfattningarna ”spretar” mellan olika personer och att det kan saknas tydlighet.
-Det är inte alltid som tänkandet är glasklart även om man från början tror det. Vi har alla olika sätt att kommunicera på och det är viktigt att vi blir medvetna om detta när vi befinner oss i en samarbetssituation.

-Jag vet att jag kan bli mångordig och detta gör att jag kan verka otydlig. Jag tycker om att prata medan jag tänker och jag skapar ”kärnan” i det jag vill säga genom att använda mig av orden. För många innebär det att de tappar bort vad jag vill ha sagt och därför är det viktigt för mig att vara medveten om detta så jag kan förändra mitt sätt att uttrycka mig. Andra kan vara väldigt fåordiga och kommer snabbt till kärnan efter långt tänkande, avslutar Lars-Eric.

Lars-Erics tips på hur man kan förhålla sig till problem är;

1.Undvik att bestraffa dig själv.

2.Titta på problemet ur perspektivet möjligheter. Ett problem är en möjlighet till utveckling.

3.Upplevelsen av problemet är nästan alltid ett större problem än problemet i sig.”