Hem

glasklart

Metoder och modeller för utveckling och lärande genom visualisering!

Vi erbjuder verktyg för kartläggning, planering, samordning och lärande i komplexa processer!

För en framgångsrik utveckling krävs sammanhang och samordning för att kunna fatta rätt beslut och verkställa dem på rätt sätt. För ett framgångsrikt lärande krävs också rätt förutsättningar för reflektion. 6a00d83451689969e20134884e0e3d970c-500wiUniSquid Visualization Language används för att leda processer av kartläggning, planering, samordning och uppföljning i en anda av ständigt lärande hos individer, grupper och organisationer. Det handlar om att förstå, kunna hantera och finna en mening att sträva mot uppsatta mål i komplexa verkligheter. Det handlar också om att effektivt hantera sitt eget tänkande för att fatta rätt beslut och verkställa dem på rätt sätt för att föra oss närmare uppsatta mål. squidbild2

Vi hjälper dig att göra det som är svårt och komplext, glasklart!

Unisquid Visual Process Management erbjuder företag verktyg för visuell processledning med utgångspunkt från utvecklingsmodellen Unisquid Progress Framework. Vår idé är att ge individer, grupper och hela organisationer verktyg för att skapa värdefulla sammanhang och kraftfulla strategier i en alltmer komplex verklighet. Det kan handla om komplexa utredningar, komplexa analyser eller komplex affärsplanering. Människan lever i ett komplext samspel med sin omgivning. I vår omgivning händer saker, och nya situationer och förutsättningar (tillstånd) skapas hela tiden i enlighet med den princip som brukar tillskrivas den grekiske filosofen Herakleitos: ”Du kan aldrig stiga ner i samma flod två gånger”. Förändring är konstant. Omgivningen ombildas i ett myller av skeenden som människan ytterst selektivt uppfattar och begripliggör genom en kognitiv process av perception och tolkning. change-architect-sign1                   För att kunna hantera olika situationer i en föränderlig värld krävs ofta komplext tänkande om en komplex omvärld. Vi vill göra det enklare att både tänka komplext samt att utveckla och kommunicera komplext tänkande.

Ledningssystem för företaget, teamet och ledaren!

Vi erbjuder ett visuellt ledningssystem för en lärande organisation. Vi bygger tillsammans med er successivt upp grunden till ett visuellt ledningssystem genom att kartlägga hur er verklighet ser ut, vad som driver er, hur era behov ser ut samt vilka mål och strategier som finns. Resultatet blir en visuell karta i form av en squid över problem, förhållningssätt, strategier och målsättningar. Vi utbildar i hur ni ska använda systemet i er vardag för att få ut största nytta och få det att fungera som ett levande verktyg för utveckling och ständigt lärande. shutterstock_48675874-grön-sjal-300x224                 Genom ett visuellt ledningssystem får ni ett premiumverktyg för att:

 • Skapa överblick över risk- och friskmiljöer.
 • Skapa överblick över problem och utmaningar.
 • Planera och styra förändring och utveckling.
 • Skapa överblick över komplexa händelseförlopp och sammanhang.
 • Skapa överblick över olika tillvägagångssätt och motivbilder.
 • Skapa överblick över styrande värderingar och drivkrafter.
 • Öka graden av målstyrning.
 • Utveckla tänkta tankar och själva tänkandet.
 • Utveckla det strategiska tänkandet.
 • Utveckla beslutsfattandet.
 • Utveckla förmågan till problemlösning.
 • Utveckla ett systematiskt arbetssätt för ständigt lärande.
 • Utveckla ett systematiskt arbetssätt för ständiga förbättringar.
 • Utveckla nya förhållningssätt och tankemodeller.
 • Synliggöra komplext tänkande.
 • Stärka delaktigheten i en organisation.
 • Utveckla samsyn kring komplexa frågor.
 • Sammanfattningsvis: Skapa grunden för hållbar utveckling av individen, teamet och hela företaget.

Vi jobbar med att synliggöra, medvetandegöra och utveckla. Fokusområden är:

 • Lean Production Management
 • Corporate Business Management
 • Change Management
 • Strategy Management
 • Knowledge management
 • Leadership progress

Verkar detta intressant, kontakta då Lars-Eric Gustafson på lars-eric@unisquid.com. me